Site Loader

“Onderzoek jezelf zodat je zult begrijpen wie je bent, op welke wijze je tot bestaan bent gekomen en hoe je zult zijn.”

Deze inspirerende tekst komt uit een gesprek tussen Jezus en Thomas, waarschijnlijk genoteerd door apostel Mattheus.

In het noorden van Egypte bij Nag Hamadi werd in 1945 een kruik gevonden met vijftig geschriften, Koptische teksten uit de vierde eeuw. Volgens vele geleerden zijn deze teksten oorspronkelijk in het Aramees geschreven en dateren ze van voor het Nieuwe Testament. Zij geven een blik op het oorspronkelijke christendom, de leer van Jezus. Tot deze verzameling uitspraken hoort ook het evangelie van Thomas: Didymus Judas Thomas schreef de woorden van Jezus als leraar in 114 logia, ofwel spreuken. Deze werden niet erkend door de kerkvaders en bisschoppen van die tijd, omdat zij niet de levensgeschiedenis, kruisiging en opstanding van Jezus bevatten. Het wordt meer gezien als een handboek voor spirituele groei en persoonlijke ontwikkeling.

Zelfkennis is een thema dat in mijn werk als coach dagelijks terugkomt. Veelal met invalshoeken uit de psychologie, praktische wijsheid en levenservaring, en met name gericht op iemands kwaliteiten, competenties en drijfveren. Ook voor mij persoonlijk is dit een belangrijk thema. Ik mis nog enige spirituele verdieping en meen die te kunnen vinden in gnostische teksten zoals dit evangelie van Thomas. Met het bestuderen ervan wil ik mijn innerlijke en esoterische kennis vergroten. Wellicht inspireer ik jou in deze blog ook met het beschrijven van mijn persoonlijke ontdekkingstocht.

Veel inspiratie, inzicht en duiding deed ik op in de boeken van;

B Moerland

E van Ruysbeek

M Messing

J Slavenburg

WG Gloudemans

AJ de Keijzer

J Stollman

B Szekely

A Meuros- Givaudan

Filosofen uit o.a. de STOA

Post Author: consensanl