Route naar zelfkennis

“Onderzoek jezelf zodat je zult begrijpen wie je bent, op welke wijze je tot bestaan…