De meeste mensen leven naar hun einde toe, maar niet zodat hun levensinhoud zich langzaam ontvouwt en in die ontvouwing hun eigendom wordt. Ze leven als het ware uit zichzelf weg, en verdwijnen als schimmen wier onsterfelijke zielen verwaait.

Søren Kierkegaard (1813-1855) 

Route naar zelfkennis

Route naar zelfkennis

“Onderzoek jezelf zodat je zult begrijpen wie je bent, op welke wijze je tot bestaan bent gekomen en hoe je zult zijn.” Deze inspirerende tekst komt uit een gesprek tussen Jezus en Thomas, waarschijnlijk genoteerd door apostel Mattheus. In het noorden van…